תשובה אחת
when love dies you can't bury those memories