תשובה אחת
מנסיון תקשיבי להורים שלך
זה הדבר הכי נוראי שיש מנסיון שלי ברגע שעושים אחד אי אפשר להיגמל מזה וצריך כל פעם
וזה עולה הרבהה