2 תשובות
ברוב הבסיסים כניסה עם רכב רק מקבע
עד לשג, רק אנשי קבע, ואזרחים עובדי צהל אני חושבת
אנונימית