תשובה אחת
כי אילת זאת עיר תיירותית ורוצים להוציא כסף מאנשים