3 תשובות
ממקורות שונים באינטרנט אני רואה שהגובה של דניאל מורשת הוא 160
דניאל מורשת ממש לא 1.60 מה נסגר איתכם. הוא בסביבות ה1.70.
ליטמן 1.80+

בבקשה די להטעות פה אנשים
בסביבות ה165