2 תשובות
שואל השאלה:
זה לא נתן לי להיכנס. כתוב לי שבית המשפט המחוזי בתל אביב החליט לחסום גישה לאתר הזה