תשובה אחת
לשתות מלאא חלב ולאכול בננה תוך שניה זה יפתר חח