3 תשובות
ירושלים - 10:01
תל אביב - 10:03
חיפה - 10:01
באר שבע - 10:03
מותר עכשיו עד 10.