3 תשובות
לכמה זמן?
טיפות עיניים
תסמכי עלי.
זה חשוב.
שואל השאלה:
זה ליומיים, באוהל. סוג של קמפינג
אנונימי