תשובה אחת
לא מבינים כלום.
מה?!
ופשוט תשאלי אותו מה הולך, לא כזה מסובך.