תשובה אחת
3 לא נכון כי הוא יוצר יונים חיובים
4 לא נכון כי הוא נדיר בטבע
2 לא נכון

התשובה היא 1
באותו הנושא: