3 תשובות
בהכרזת המדינה נקבע אופייה של המדינה.
אמרו בהכרזת העצמאות שיעשו הכל כדי לאזן בין הדמוקרטיה ליהודות המדינה.
בפועל, בן גוריון מתהפך בקברו.
בהכרזת העצמאות