6 תשובות
לא, או זה או זה
לא.
סימן קריאה או סימן שאלה, אין צורך לנקודה.