תשובה אחת
היתה לי אחת של תשעה חודשים ואחרי שלושה נכנסתי לחדשה.