2 תשובות
איזה ספר? איזו דמות?
ראיון על מה? על הצלחתו? על החיים שלו ומיהו?
אנונימי