2 תשובות
עזבי... אם הוא מקשיב לחברים שלו, הוא לא שווה אותך.
לחץ חברתי.. הוא מקשיב לחברים שלו זה מסביר שהוא לא מבין כלום מהחיים שלא הוא לשווה אותך בכלל את מסוגלת להשיג מישהו בהרבה יותר טוב ממנו! הוא לא שווה כלום.