2 תשובות
גוי או יהודי אינם סוג של לאום, אלא אוריינטציה דתית/הקשר גנטי או חברתי. לאום זה ההקשר של האדם ליישות פוליטית, קרי מדינה, כגון מדינת ישראל.

בעבר היה נכתב בלאום יהודי, אך לאחר שתבעו את המדינה שתכתוב גם יהודים שעברו גיור רפורמי כיהודים בסעיף הלאום החליט שר הפנים, אלי ישי, לבטל את הרישום בסעיף הלאום, על מנת למנוע את ההכרה של הגיור הרפורמי.

אפשר לראות מה רשום בסעיף הלאום דרך מרשם האוכלוסין שם רשום סעיף הלאום ואף לקבל תדפיס על תמצית המרשם בחינם.

ההבדל היחידי בין תושב יהודי לתושב שאינו יהודי, גם אם עבר גיור שאינו מוכר על ידי המדינה הוא בכך שלתושבים שאינם יהודים לא מצורף בתאריך הלידה התאריך העברי.
אני מבינה שברצונך לדעת מה הדת של בעל תעודת הזהות - אין אפשרות על פי תעודת הזהות.

יעל נועם מומחית סטיפס