6 תשובות
חסמו אותו
חסמו אותו בגלל זכויות יוצרים
שואל השאלה:
למה אותי?
(
לא חסמו אותך חסמו את האתר עצמו
חסמו את האתר בגלל שהוא מפר זכויות יוצרים