3 תשובות
תוכנת קודי
בטלוויזיה
עכשיו תשתקי ותשני כינוי.
בתוכנה של קודי אפשר לראות?