3 תשובות
שואל השאלה:
איך מבטלים?
אנונימית
תנסי אולי לשלוח הודעה לשלוח או לרשום בתגובות שהמשלוח נשלח למיקום הלא נכון ואם הוא יכול לבטל את זה או לשלוח למירום האחר
או שתגיעי למיקום שרשמת בטעות ותקחי את החבילה
לא קרה שום דבר, העיקר יש להם את הכתובת שלך ושם ישלחו את ההזמנה לדואר הקרוב לביתך.