תשובה אחת
לא בצדק, מותר לך שיהיו לך עוד חברות ואת לא חייבת לה כלום