4 תשובות
זה נגד החוק. חובה לסרס או לעקר כלבים "מסוכנים".
שואל השאלה:
אז החוק הזה בעצם בשביל שמתישהו הסוג הזה של הכלבים יספיק להתקיים?
אנונימית
לא כי פה בארץ זה ככה פשוט ימשיכו להרבות אותם במקומות אחרים
חובה לסרס ולעקר כלבים כאלה