2 תשובות
משפטים לסטטוס?
1. הצורך באהבה גובל בשגעון.
2. הגאונים ביותר היו המשוגעים ביותר.
3. לא משוגע/ת, בעיניי אתם משוגעים ואני נורמלי/ת
4. להתשגע, להתשחרר, לאהוב
- משוגע מי שחושב שהוא שפוי.
- המרחק מגעגוע הוא המרחק משגעון.
- אין הגיון בכל עניין השגעון, וזה מה שיפה.