תשובה אחת
כל אחד והדרך למידה שלו,
לי זה עוזר גם שמספרים לי וגם שאני מספרת למישהו..
תנסי, בהצלחה D: