2 תשובות
פעיל = עושה הפעולה.
סביל = מקבל את הפעולה.
למשל: "שמשון אכל את התפוח"- שמשון עשה פעולה של אכילה.
"התפוח נאכל ע"י שמשון"- התפוח קיבל את הפעולה של שמשון על אכילה.

בניינים פעילים: פעל, פיעל, הפעיל
בניינים סבילים: נפעל, פועל, הופעל
סביל זה פעולה שנגרמת למשהו על ידי מישהו/ משהו. כמו: הדלת נסגרה, החלון נפתח, המכונה הופעלה.
ופעיל זה פעולה שאדם או כל דבר אחר עושה. כמו: הוא הולך, הילד אוכל, הרוח נושבת וכו.
הביניינים של פעיל הם: קל, פיעל, הפעיל.
הביניינים של סביל הם: נפעל, פועל, הופעל.
והתפעל זה לא מוגדר בהם. אפשר לומר שהוא גם וגם.