2 תשובות
גם לי, מיד בגלל זה יש לי 10 שירים בטלפון, שכל שבוע אני מחליפה.
לא רק את.