4 תשובות
מאוד מגיע לו כפרעליו!
באמת מגיע לו!
אנונימית
מאושרת!
ראיתי עם אחי ונישקתי אותו מההתרגשות!
כןן ןן ןן ןן ןן ןן!!!!!!!!!!!!!!!!!!!