5 תשובות
הולכים לפי הלועזי.
אנונימי
עברי, מאזניים
אנונימית
לפי התאריך הלועזי.
עברי
צירפתי תשובה מורחבת של הרב רביד נגר בנושא.
בקצרה: הולכים לפי הלועזי.