תשובה אחת
מאמינה שכן.
בכל פעם את מסתפרת ממילא.
אם את מסתפרת קצת או הרבה - אין הבדל.
המחיר הוא על הפעולה.
תתחדשי.