תשובה אחת
איך? אנחנו ידידים וטם הוא יגיד לא לא נשאר ככה יותר