5 תשובות
משטרה
או להעיר להם או להזמין משטרה
אסור להרעיש מהשעה 23:00.
אם זה ממש נורא, תתקשרי למשטרה ותבקשי מהם לפנות אותם.
אל תפני אליהם אישית, את לא יכולה לדעת מי הם ולמה הם מסוגלים.
להתקשר למשטרה.
זרקי עליהם ביצים
באותו הנושא: