3 תשובות
נופ, זה עדיין נשלח אליו.
אם מחקת את ההודעה הספציפית
אז זה נמחק גם אצלו.
אם מחקת הודעה ספציפית, זה נמחק גם אצלו.
באותו הנושא: