תשובה אחת
מה הדבר הספיצפי (הנקודת שיא של הגזענות) שגרם לו להתחיל עם כל המחאה?

אפשר גם לחפש בגוגל סיכומים עליו ומשם להוציא שאלות