2 תשובות
חיילות שבתפקיד "מאחזקת נשק קל" מקבלות נעליים גבוהות
כן בהחלט. חיילות בתפקידים טכניים של חיל החימוש מקבלות נעליים גבוהות, בין היתר גם בתפקיד מאחזקת נשק קל.