3 תשובות
לא יהיה כתוב לו "on", אבל הוא יכול לראות אותך כשאת עונה על שאלות
לא, זה לא יופיע.
Aro