תשובה אחת
תגידי לו:"תודה, אבל אני לא מעוניינת"
הכי נכון ומדויק זה לדבר את האמת