2 תשובות
תלוי בסיבולת שלך, אחרי שבוע כבר לא מרגישים שום כאב
ואני חושבת שבערך כיתה י' כזה אבל זה כבר מאוס