3 תשובות
אם אני זוכר נכון, 2.
2 אני חושב
אבל זה מקצוע חוסם בלי בגרות בספורט לא רשאים לתעודת בגרות
אני חושבת ש-1, אבל אולי 2.