3 תשובות
שואל השאלה:
אתה יכול להסביר?
אנונימית
עשיתי שתי משוואות עם שתי נעלמים

15x = y
(y = 10 (x+2
בגלל ששתיהם שווים y השוותי ביניהם

15x = (x+2)10
15x = 10x + 20
20 = 5x
x = 4