3 תשובות
הביקורים שלו מתואמים עם ראשי הארגונים ותחת חסותם.
מעבירים מסרים דרכו כך שני הצדדים מרויחים
שני הצדדים מרויחים? אני בספק. לשאלתך, הוא מנסה להרגיש ''אחוקי'' כזה, כי הם צריכים אותו ומשתמשים בו להעביר לנו מסרי שנאה הפחדה ושטנה, הוא הקול שלהם השופר שלהם, לא פעם, לצערנו. וכרגע הם עדיין זקוקים לו, עד שיקום המתכרע התורן, והיו מקרים בעבר,.
מי אמר שהוא לא חושש?!
כמובן שיש לו תפקיד, הכל מתואם והגיוני שיש גם אבטחה אבל שום דבר הוא לא ב100%