4 תשובות
בהתחלה תצייני את כל הקרדיטים, או שבסוף ברולר.
אין צורך על כל תמונה. זה מכער.
שואל השאלה:
איך כותבים את זה?
מספיק לכתוב התמונה מתוך טאז לכתוב את האתר?
"תודה/ברצוני להודות ל- XXXX YYYY (אתרים/אנשים)
על התמונות שבמצגת"

"התמונות באדיבות..." זה לא לעניין כי אף אחד לא נידב לך אותן.
את לקחת בלי לבקש.