תשובה אחת
באותו רגע לא הייתה תקשורת שלח אותה שוב.
אולי תאהב גם את: