תשובה אחת
שה רק לכדורי ברזל עד כמה ידוע לי ולא בזה
אולי תאהב גם את: