תשובה אחת
שה רק לכדורי ברזל עד כמה ידוע לי ולא בזה