תשובה אחת
חשוב לתת לו לבוא.
נשמע שאת חשובה לו.
הוא ירגיש מאוד דחוי, וזלזול מצידך כשזה יעשה לא בפגישה.
אפשרי לו לבוא, זה מכבד אותו. היי עדינה, מתחשבת, ועמדי על דעתך בנימוס.