תשובה אחת
תשאל אותה משהו לגבי הלימודים.. שתעזור לך בסרטים זה עובד