2 תשובות
אני חושב שבעיקר צריך להיות יפה
זה ברור.
אבל אני שואלת מה הגובה והמשקל שצריךלהיות. דוגמנית מסלול שם