11 תשובות
פרי
פרי
מבחינה בוטנית, העגבנייה מוגדרת כפרי אמיתי, מכיוון שהיא מכילה זרעים ומתפתחת מהשחלה. הגדרתה הקולינרית היא כירק, מכיוון שאינה נוטה למתיקות.
עגבניה היא פרי, אך מחשיבים אותה כירק בגלל הטעם והשילוב שלה עם ירקות משתלב יותר.
פרי, קל להתבלבל ולחשוב שזה גם ירק.
בוטנית זה פרי
הדבר היחיד שבטוח, הוא שהעגבניה היא צומח, כל השאר זה הגדרות אנושיות, סיווג של הצומח לקטגוריות. כל ענף מסווג עפ"י קריטריונים אחרים, ולכן דבר מסוים יכול להתאים למספר הגדרות. ולכן כל מי שחרץ את דינה של העגבניה להיות משהו אחד בלבד טועה, והתשובה של ברק היא המתאימה ביותר.
זה לא נכון ההגדרה הולכת לפי אם זה משיח אז ירק ואם מעץ זה פרי
ירק
משימות (וכל השאר שמתעקשים לסווג את העגבניה כמשהו אחד החלטי) - איזו הגדרה "הולכת" כך? מי הגדיר אותה? אתה מתכוון להגדרת אחת מתוך כמה. הרי מישהו היה צריך לקבוע את זה, ובחן זאת עפ"י כל מיני קטגוריות (למשל שיח ועץ, אבל יש גם המגדירים עפ"י הימצאותם של זרעים, הקיימים "רק" בפירות). וישנן גם הגדרות נוספות. מגיעים חוקרי תזונה לסווג את סוגי המזון, ומגלים שלעגבנייה יש ערכים תזונתיים הדומים דווקא לירקות ולא לפירות, שילובי המזון תואמים לירקות ולא לפירות וכד'. הטבע (סליחה, אלוהים) יצר את כל הצמחים עם הבדלים בינהם, ואנחנו אלו שמגדירים את סיווגם לפירות וירקות, אבל זו החלטה שרירותית שלנו.