2 תשובות
אני לא יודעת לא הלכתי את הולכת? מסכנה: (
שואל השאלה:
אני הולכת אני רק שאלתי איך זה, זה נראה כיף
באותו הנושא: