תשובה אחת
נכנסת ב10 לחודש יש כאלה שנכנס להם ב9 לחודש אבל ברוב המקרים זה ב10 לחודש ואם את חיילית אז ב1 לחודש