תשובה אחת
חמצן + גלוקוז
והתוצרים הם פד''ח ואנרגיה כימית